بهنام تشکر روی صندلی داغ کانون‌های فرهنگی دانشجویان شیراز می‌نشیند