از فعالان نماز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد