نصب دکل‌های BTS در کنار پست‌های فشار قوی خطری ندارد!