رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی: بازار کالای ماه رمضان تأمین شد