محمدرضا مظلومی: با تغییر کلاس دو ورزشکار ما، شانس کسب مدال طلا کمتر شد