چهارمین همایش تجلیل از چهره های ماندگار تبلیغ استان تهران برگزار می شود