تجمع دانشگاهیان استان مرکزی در محکومیت جنایات رژیم آل سعود در یمن