بازداشت ولیعهد پیشین و شایعه اعدام رییس دربار/ لقب پادشاه عربستان «امام» می‌شود/ اعدام شیخ نمر به زو