تندیس ملی «انسان مهربان» به خبرگزاری تسنیم اهداء شد