نصیری مشاور عالی فدراسیون وزنه‌برداری شد/باقری رئیس کمیته پزشکی