برگزاری نشست دانشجویی هلال‌احمر با موضوع بشردوستی در قزوین