ارتفاعات توچال سفید پوش شد/بارش برف در دمای 30درجه‌ای پایتخت