بزرگداشت مسعود کیمیایی در افتتاحیه جشنواره فیلم شهر