وزش باد شدید با سرعت ۶۰ کیلومتر تا یک ساعت آینده در تهران