علاوه بر پرسپولیس و استقلال، سایر باشگاه‌های دولتی هم باید خصوصی شوند