عراب‌دلواپس این هفته در واشنگتن/ پادشاه عربستان به آمریکا می‌رود