تولید گاز از سکوهای دریایی فاز ۱۷ و ۱۸ تیرماه امسال آغاز می‌شود