معرفی غرفه ایران در اکسپو میلان به عنوان یکی از بهترین‌ها