جشن فارغ التحصیلی 190 دانشجوی دانشگاه پیام نور گناوه برگزار شد