بانک ها در انتظار شیوه نامه جدید اعطای تسهیلات/ بانک مرکزی هنوز ابلاغیه نداشته است