زندگی و ارزش‌های هنری غلامحسین بنان، استاد آواز ایران