«به زودی برمی‌گردیم»؛ عنوان آغاز فعالیت‌های «یوم‌النکبه» توسط حماس