برگزاری اختتامیه مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی در همدان