خطر کاهش بهره هوشی کودکان در صورت بی‌توجهی به درمان عفونت گوش