رونمایی از 11 عنوان کتاب در حوزه اخلاق فناوری اطلاعات در نمایشگاه کتاب تهران