ماجرای اهدای سکه به استقلالی‌ها؛ اطرافیان سکه گرفتند،‌ به بازیکنان و مربیان نرسید!