شیرزاد در واکنش به تهدید انصارحزب الله در مورد حضور بانوان در استادیوم‌: واکنش دیروز انصار حزب الله