نمایشگاه نتوانسته باعث ارتقای فرهنگ کتابخوانی شود/سالانه 50 میلیون تومان کتاب،خیرات اموات