شناخت صحیح سبک زندگی اسلامی از تهاجم فرهنگی دشمنان می‌کاهد