سوم خرداد نماد استواری مردم ایران است/برگزاری ۲۳ برنامه محوری