تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی بسترساز فعالیت‌های اقتصادی است