سه تکواندوکار ایرانی‌الاصل آذربایجان اجازه شرکت در مسابقات قهرمانی جهان را ندارند