حلاج: ما دموکراسی با ارزش‌های ایرانی و اسلامی را می‌پذیریم/گلپرور: دموکراسی محصول داخلی یک جامعه و غ