فعالان اقتصادی ایران در آمریکا/ جزئیات سفر ۲۱ روزه به واشنگتن