سینماگران نمایشگاه عکس جشن عکاسان را افتتاح می‌کنند