استخدام کارشناس شیمی در یک شرکت تولیدی واقع در استان قزوین