بیانیه پایانی همایش سالیانه مدیران هیئات رزمندگان اسلام منتشر شد