برگزاری مانور تخصصی امداد و نجات در منطقه روستایی «چه‎جا»