استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت فعال واقع در استان قزوین