نمایشگاه خلاقیت های گرافیکی دانش آموزان نمین برپا شد