یک میلیون و 300 هزار لوح فشرده مستهجن در پایتخت امحا شد