حدود هفت میلیون و 142 هزار سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد