نماینده ولی فقیه: فرهنگ ایثار، شهادت و شجاعت ترویج شود