ابتذال فرهنگی در جشن خیریه دانشگاه‌های بیرجند+ فیلم