یک‌نماینده: در صورت قطع یارانه‌نقدی،با پیامک اطلاع داده خواهد شد