صالحی:‌ ورودم به مهندسی هسته‌ای اتفاقی بود اما خوشحالم که در این رشته تحصیل کردم