جزئیات برنامه‌های انجمن‌های اسلامی دانش آموزان/ ارائه بن تخفیف 25 درصدی کتاب