یک هزار و 824 دانش آموز استثنایی در مدارس زنجان به تحصیل مشغولند