اختصاص342میلیون دلاربرای خرید تجهیزات طرح توسعه بندرشهیدبهشتی چابهار