کمیسیون امنیت ملی مجلس در جریان ریز مذاکرات هست/ ما نیز گزینه های مختلفی روی میز داریم